คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ป้าทุบรถ เปิดใจ ตลาดล้อมบ้าน

"สำนักงานสถิติ" จัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมใหม่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม รอบใหม่ ในปี2560 เก็บข้อมูลสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อนำมาใช้วางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ บอกว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม รอบใหม่ ปี2560 ตั้งแต่วันที่1เมษายน-31กรกฎาคม จากสถานประกอบการทั่วประเทศที่มีอยู่ 260,000แห่งทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติ ประมาณ2,400คน ที่จะกระจายไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสถานประกอบการ เพื่อที่รัฐจะได้นำมาใช้วางแผนกำหนดแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้ตรงกลุ่มในแต่ละสาขา การจัดสรรแรงงาน ระบบการจ้างงาน นอกจากนั้นยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจการลงทุนจากต่างชาติที่จะได้ทราบข้อมูลสถานการณ์ของอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา การทำสำมะโน อุตสาหกรรมจะทำทุกๆ10ปี แต่ระยะหลังทำทุกๆ 5ปี ขณะที่อุตสาหกรรมบางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์4.0 จึงต้องมีการจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมให้ถี่ขึ้น เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ใหม่ เป็นการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ซึ่งได้ขอความร่วมมือไปทางผู้ประกอบการในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่เจ้าหน้าที่จะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากสถานประกอบการไว้ไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon