คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สำรวจความเสียหายน้ำป่าไหลท่วม "ทับสะแก"

วันนี้สภาพอากาศที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติม ส่วนน้ำที่ท่วมขังอยู่ก็ระบายออกลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ทิ้งไว้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำป่า ติดตามกับคุญธัญพิสิาฐ์ เลิศบำรุงชัย สด จาก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธุ์ธรรมชาติของน้ำป่าคือเร็วไปแล้วและสิ่งที่ทิ้งไว้ก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งพืชผลอาสินของชาวบ้านสภาพความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากจากเขาตะแบกโพรง บริเวณ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ุ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยูบริเวณตีนเขา พืชผลของชาวบ้านไม่ว่าเป็นต้นปาล์ม ต้นยางล้มเสียหาย รวมถึงเส้นทางลำธารธรรมชาติก็เปลี่ยนไปจากเดิมชาวบ้านในพื้นที่นี้บอกว่าไม่รู้สาเหตุว่าทำไมพื้นที่ทับสะแก ถึงได้รับผลกระทบที่หนักกว่าเมื่อเทียบกับบางสะพาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน ครั้งนี้เกิดความเสียหายน้อยกว่าอย่างไรก็ตาม หน่วยงานในท้องที่ก็เริ่มเร่งสำรวจความเหลือ ทองจันทร์ พวงเหนียว ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน หมู่ 8 ต.อ่างทอง วันนี้ทำการสำรวจลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบ 30 หลังคาเรือน จาก 40 หลังเรือน และจะดำเนินการสำรวจไปจนครบทุกหลังคาเรื่อน เพื่อนำข้อมูลรายงานต่ออำเภอ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตลอดทั้งวันนี้ ทั้งในเขตอำเภอบางสะพาน และอำเภอทับสะแก ไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติม ชาวบ้านจะเริ่มซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่เสียหาย และหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์ ก็จะคลีคลายโดยเร็ว แต่ความเสียหายที่เกิดกับหมู่บ้านที่นี่ยังคงต้องใช้เวลาฟื้นฟูต่อ
image beaconimage beaconimage beacon