คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

สำรวจโรงงานริมน้ำ 68 แห่งปล่อยน้ำเสีย

กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ 7 สายหลักทั่วประเทศ พบโรงงานริมน้ำปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐาน 68 แห่ง จาก 1,044 แห่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หาญหิรัญ ระบุว่า สถานการณ์ฝนที่ตกหนักในขณะนี้ทำให้กระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักทั่วประเทศ โดยเฉพาะริมแม่น้ำสายหลัก 7 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำท่าจีน เจ้าพระยาตอนบนและล่าง น้ำพอง บางปะกง แม่กลอง และทะเล สาบสงขลาซึ่งมีโรงงานจำนวน 1,400 โรง ซึ่งได้มีการตรวจสอบเสร็จแล้ว 1,044 โรง คิดเป็นร้อยละ 75 โดยพบว่า คุณภาพน้ำจากปลายท่อน้ำทิ้งโรงงาน มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นส่วนใหญ่ แต่มีโรงงานที่มีผลการตรวจวัดเกินกว่าเกณฑ์ จำนวน 68 โรง จึงมีคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงตาม พ.ร.บ.โรงงาน ปี 2535 มาตรา 37 แล้ว

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon