คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐาน

สืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานวัฒนธรรมนับร้อยปีที่ปรากฏร่องรอย อยู่ในพื้นที่ชุมชนศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ภาครัฐและภาคเอกชนมองเห็นความสำคัญจึงเกิดกิจกรรม ให้คนในชุมชนร่วมกัน สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง พร้อมด้วยเสาะหาของดี สถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้บ้านตนเองได้ ไปติดตามจากรายงานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานสืบค้นเมืองเก่า บ้านเราศรีฐานวัฒนธรรมนับร้อยปีที่ปรากฏร่องรอย อยู่ในพื้นที่ชุมชนศรีฐาน เขตเทศบาลนครขอนแก่น ภาครัฐและภาคเอกชนมองเห็นความสำคัญจึงเกิดกิจกรรม ให้คนในชุมชนร่วมกัน สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเอง พร้อมด้วยเสาะหาของดี สถานที่สำคัญต่างๆ เพื่อจะยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้บ้านตนเองได้ ไปติดตามจากรายงาน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon