คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวบ้าน ร้องแขวงการทางทิ้งงาน ทำฝุ่นเข้าบ้าน

สุวรรณภูมิ....คุมเข้มแท็กซี่สนามบิน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มาตรการคุมเข้มแท็กซี่ภายในสนามบิน จากกรณีผู้โดยสารชาวต่างชาติถูกแท็กซี่ที่ดอนเมืองข่มขืน ว่าเป็นแท็กซี่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในคิวของสนามบิน แนะนำผู้โดยสารใช้บริการแท็กซี่ที่อยู่ในคิวของสนามบินผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศิโรตม์ ดวงรัตน์ เปิดเผยกรณีผู้โดยสารชาวต่างชาติถูกแท็กซี่ที่สนามบินดอนเมืองข่มขืน ว่าจากกรณีนี้เป็นแท็กซี่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในคิวของสนามบิน จึงอยากประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารในการใช้แท็กซี่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสนามบินเนื่องจากหากพบการกระทำผิด สามารถสอบประวัติและติดตามตัวได้ โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีมาตรการคุมเข้มแท็กซี่ที่ให้บริการ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกในการสุ่มตรวจแท็กซี่ การตรวจมิเตอร์ ซึ่งหากพบแท็กซี่ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสนามบินกระทำผิดก็จะมีาตรการเช่น การไม่ให้เข้ามาใช้ภายในสยามบินเป็นการชั่วคราวหรือถาวรแล้วแต่ความรุนแรงของความผิด

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon