คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สุสานหลวง....ประดิษฐานพระสรีรังคาร

ภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบำเพ็ญพระราชกุลศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้วในวันที่ 29 ต.ค.2560 นี้ จะเป็นลำดับพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิใส่พระโกศประดิษฐานบนพระวิมานในพระมหามณเฑียร พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท รวมทั้งการอัญเชิญพระสรีรังคารไปยัง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของ สุสานหลวง สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญอย่างไร ติดตามได้จากรายงานภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระศพเจ้านายชั้นสูง มาถึงลำดับการอัญเชิญพระบรมอัฐิใส่พระโกศประดิษฐานบนพระวิมานในพระมหามณเฑียรแล้ว ต่อจากนั้น เป็นขั้นตอนการอัญเชิญพระสรีรังคารไปยังสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามสุสานหลวงเป็นสุสานที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ ได้แก่ พระมเหสี เจ้าจอมมารดาและพระราชโอรส พระราชธิดาอยู่รวมกันหลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว นำไปสู่วิถีปฏิบัติสืบเนื่องในการนำพระสรีรังคารเจ้านายชั้นสูง ตามแต่สายราชสกุล มาบรรจุไว้ในสถานที่แห่งนี้ ตามคติความเชื่อแบบอินเดียและตะวันตก มักสร้างสิ่งที่ระลึกหรืออนุสาวรีย์ซึ่งภายในสุสานหลวง จึงประกอบด้วยอาคารยอดเจดีย์อาคารทรงปราสาทสามยอดแบบลพบุรี อาคารทรงยุโรป โดยมีอนุสรณ์สำคัญๆ ที่มีนามคล้องจ้องกัน ได้แก่สุนันทานุสรณีย์ รังษีวัฒนา เสาวภาประดิษฐาน สุขุมาลนฤมิต เสมือนหนึ่งบันทึกความทรงจำเหตุการณ์สำคัญสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน
image beaconimage beaconimage beacon