คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

สุโขทัยเร่งระบายน้ำ ช่วยพื้นที่น้ำท่วม

กรมชลประทาน ระดมเครื่องสูบน้ำ เร่งระบายแม่น้ำยมออกสู่แม่น้ำน่าน เพื่อช่วยพื้นที่น้ำท่วมใน อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัยผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ บอกว่า สถานการณ์น้ำที่ท่วมในเขต อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำใน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ที่อยู่ติดกับ อ.คีรีมาศ เพราะน้ำที่ท่วมจะไหลลงสู่ทุ่งนาและไหลลงสู่แม่น้ำยม ขณะที่แม่น้ำยมในเขต อ.บางระกำนั้น ส่วนหนึ่งได้เร่งระบายออกสู่แม่น้ำน่าน ผ่านทางคลอง DR 2.8 เพื่อช่วยพื้นที่น้ำท่วมในสุโขทัย ผอ.โครงการชลประทานพิษณุโลก บอกอีกว่า ฝนที่ตกหนักเมื่อสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานยม น่าน บ้าง ในเขต อ.พรหมพิราม และ อ.เมืองพิษณุโลก บางส่วน แต่ชลประทานก็ได้ระดมเครื่องสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรออกสู่คลองชลประทาน คงจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตชลประทานยม-น่านนั้น ปีนี้ได้บูรณาการทุกหน่วยการดำเนินการแผนบางระกำโมเดล 60 ให้เกษตรกรในพื้นที่เริ่มปลูกข้าวได้เร็วขึ้น ตั้งแต่ 1 เม.ย.60เป็นต้นมา เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้ก่อน 1 ส.ค.60 หลังจากนั้น จะเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมประมาณ 4 เดือน ซึ่งปัจจุบัน เกษตรกรได้ปลูกข้าวในเขตชลประทานยมน่านไปแล้ว 265,000ไร่ขณะที่แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่าน อ.เมืองพิษณุโลก ที่ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างสูงเมื่อสัปดาห์ก่อนไปที่ระดับ 6 เมตร ขณะนี้ได้ลดระดับลงอย่างมากแล้ว เช้านี้อยู่ที่ระดับ 2.6 เมตรเท่านั้น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon