คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ส่งคำตอบ 6 คำถามวันแรก

พล.ต.พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร บอกว่า วันแรกที่ให้ประชาชนส่งคำถามผ่านศูนย์ดำรงธรรม แต่ละจังหวัด แม้จะมีนักการเมืองจำนวนมากออกมาเคลื่อนไหว และแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำถาม 6 ข้อ ขณะนี้ ยังไม่มีการกำชับให้ดูแลสถานการณ์การเคลื่อนไหวอะไรเป็นพิเศษ / ช่วงนี้ ก็ยังไม่พบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ บ้านเมืองขณะมีความสงบสุข ไม่มีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นเหมือนในอดีตพล.ต.พีรวัชฌ์ บอกว่า การตั้งคำถาม 6 ข้อ นายกรัฐมนตรี ต้องการที่จะถามประชาชนทุกคน รวมทั้งนักการเมืองด้วย // ทาง กอ.รมน. จึงมีการเชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นได้ที่ ฝ่ายปกครองในทุกพื้นที่ โดยต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน อีกทั้งการแสดงความคิดเห็นของประชาชนนั้นมีประโยชน์ต่อการเดินหน้าประเทศ จึงต้องการให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ โดย กอ.รมน.อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ด้วย กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการรับคำตอบ 6 ได้ที่ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความพร้อมที่จะดำเนินการแล้ว ส่วนการสรุป รวบรวมผล ก็จะดำเนินการเหมือนเดิม คือ ในระดับอำเภอ ส่งเข้าระดับจังหวัด ภายใน 10 วัน และระดับจังหวัดจะรวบรวมสรุปอีกครั้งก่อนส่งต่อมายังกระทรวงภายใน 5 วัน และกระทรวงจะรวบรวมและสรุปส่งรายงานนายกรัฐมนตรีได้ภายใน 5 วัน หรือ หลังจากเปิดรับคำตอบ วันแรก ก็จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ที่จะส่งคำตอบให้กับนายกรัฐมนตรี ได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย จะให้จังหวัด และ อำเภอ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชน มาตอบคำถามให้มากที่สุด หลังจากในรอบแรก 4 คำถาม ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มั่นใจ จะไม่มีปัญหาในการดำเนินการอย่างแน่นอน
image beaconimage beaconimage beacon