คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ส่งเสริมนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าบริการ

สัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่35 ส่งเสริมท้องถิ่นนำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาเพิ่มมูลค่าให้สินค้าบริการ ผ่านความร่วมมือหอการค้าและชุมชนประธานกรรมการหอการค้าไทย กลินท์ สารสิน เปิดเผยภายในงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่35 โดยขณะนี้หอการค้าได้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดไทยเท่ เพื่อสร้างการเติบโตแบบทั่วถึงในการนำนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า บริการของแต่ละท้องถิ่นโดยดูจากเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้นๆ จะเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าแต่ละจังหวัดและคนในชุมชน นอกจากนั้นการขยายตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่นในอาเซียนแต่ต้องประเมินความเสี่ยงแต่ละด้าน เช่นอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งต้องมีการทำประกันความเสี่ยงด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ ได้บอกถึงการพัฒนาเอสเอ็มอีไทยในยุค4.0 ว่าเอสเอ็มอีต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบการเงิน เช่น การทำคิวอาร์โค้ดมาตรฐานกลาง ด้วยการใช้ผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในการซื้อสินค้าผ่านร้านค้า หรือพร้อมเพย์เป็นระบบชำระเงินแบบใหม่ มีค่าบริการโอนเงินที่ถูก ช่วยลดต้นทุน ลดอุปสรรคสำหรับเอสเอ็มอีนอกจากการพัฒนาเอสเอ็มอีด้วยเทคโนโลยีแล้วท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกประเทศเอสเอ็มอีจึงควรมีการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน เช่นในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการจัดอบรมให้เอสเอ็มอี และมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนชื่อว่าระบบ FX option เป็นสิทธิ์ในการล็อคอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยง
image beaconimage beaconimage beacon