คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กฟผ." พร้อมเดินตามรัฐ หลังลงนามถอน "EHIA"

หนียาก! ก.ม."ตามจับผู้หนีประกันตัว"

ภายหลังศาลฎีกาอ่านคำพิพากษาลงโทษจำคุกยิ่งลักษณ์แล้ว ตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นนักโทษหลบหนีคดีแล้ว การติดตามจับตัวมารับโทษอันที่จริงก็มี พ.ร.บ.ขอตัวผู้ร้ายข้ามแดนอยู่แล้ว แต่ล่าสุดก็มีเครื่องมือใหม่ คือ พ.ร.บ.มาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้หลบหนีการปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 30 วัน นับจากวันประกาศในราชกิจนุเบกษาเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ก็เนื่องจากมีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยศาล หลบหนีไป ทำให้การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต้องล่าช้า รวมทั้งยังไม่มีเจ้าพนักงานกำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ศาลกำหนดเพื่อป้องกันการหลบหนี และยังไม่มีเจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการติดตามจับกุมคนเหล่านี้กลับมาดำเนินคดีสาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ในมาตรา 3 ระบุว่า "ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว" ต้องได้รับแต่งตั้งจากศาล มีหน้าที่สอดส่องดูแล รับรายงานตัว หรือให้คำปรึกษาผู้ถูกปล่อยชั่วคราวเพื่อป้องกันการหลบหนีในระหว่างที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ที่สำคัญคือ มีการกำหนด "เงินสินบน" ที่จะจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับ ซึ่งอาจมีคนเดียวหรือหลายคนที่แจ้งเบาะแสแก่ทางการจนสามารถจับกุมผู้หลบหนีได้ มี "เงินรางวัล" ที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับตามทั้งพนักงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานให้ช่วยจับกุมก็มีสิทธิได้รับเงินรางวัลนี้ด้วย ส่วนจำนวน "เงินสินบนหรือรางวัลนำจับ" จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับระยะเวลา และความยากง่ายของการปฎิบัติภารกิจนั้นก็หมายความว่าผู้ที่หลบหนีประกันตัวของศาลทุกราย ซึ่งรายที่สำคัญตอนนี้ก็เห็นจะเป็น น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะหลบหนีได้ยากขึ้น แม้ไปอยู่ต่างประเทศก็คงไม่สามารถลอยหน้าลอยตาไปในที่สาธารณะที่อาจมีคนพบเห็นได้ เนื่องจากมีแรงจูงใจประชาชนทั่วไปที่แจ้งเบาะแสให้ทางการจับกุมจะได้รับ "เงินสินบนหรือรางวัลนำจับ" เชื่อว่าหาก พ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะมีประชาชนส่งข้อมูลมหาศาลมายังทางการใช้เป็นเบาะแสจับกุมผู้หลบหนี และยังเป็นการลดอุปสรรคของ พ.ร.บ.ขอตัวผู้ร้ายข้ามแดน ที่หลายครั้งไม่สามารถยื่นคำร้องไปยังประเทศภาคีได้ ทางการไม่รู้ว่าผู้หลบหนีไปอยู่ที่ใด เพราะไม่มีเบาะแส

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon