คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

หนี้ "แรงงานไทย" พุ่งสูงสุดในรอบ 8 ปี

ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย ระบุ ผลสำรวจแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่าส่วนใหญ่ 97% มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 131,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10.4% จากปีก่อน หรือสูงสุดในรอบ 8 ปี ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อยานพาหนะ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และซื้อที่อยู่อาศัย และวันแรงงาน 1 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีการใช้จ่ายรวมทั้งประเทศ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ธนวรรธน์ พลวิชัย ระบุ ผลสำรวจแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่าส่วนใหญ่ 97% มีภาระหนี้สินเฉลี่ย 131,000 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 10.4% จากปีก่อน หรือสูงสุดในรอบ 8 ปี ส่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเพื่อซื้อยานพาหนะ การใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และซื้อที่อยู่อาศัย และวันแรงงาน 1 พฤษภาคมนี้ คาดว่าจะมีการใช้จ่ายรวมทั้งประเทศ 2,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3%

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon