คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

หนุนชาวนาปลูกข้าวมะลิดำแก้ราคาตกต่ำ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตวิเศษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์มะลิดำหนองคาย เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ แจกจ่ายให้ประชาชนและชาวนาที่สนใจนำไปปลูกในฤดูกาลต่อไป ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายได้ทำการวิจัยพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน สภาพอากาศ และศัตรูพืชในพื้นที่จังหวัดหนองคาย โดยได้วิจัยพันธุ์ข้าวและกรมการข้าวออกรับพันธุ์ข้าวแล้ว มีพันธุ์ กข 12 กข 18กข 20 กข 22 และพันธุ์ข้าวที่อยู่ระหว่างการรับรองพันธุ์ คือ มะลิดำ หนองคาย ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับพื้นที่จังหวัดหนองคาย ต้านทานต่อโรค หอม นุ่ม อร่อย โดยศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนองคายได้ประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และทำการตลาดสินค้าข้าว คนหนองคาย กินข้าวหนองคาย สำหรับ จังหวัดหนองคาย มีเกษตรกรประกอบอาชีพทำนา 51,412 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวกว่า 5 แสนไร่ มูลค่า 1,866 ล้านบาท ถือได้ว่าข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดหนองคาย
image beaconimage beaconimage beacon