คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

หมอกควันปกคลุมพะเยา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ สภาพอากาศของจังหวัดพะเยา พบว่าท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มหมอกควันขาวโพลนปกคลุมไปทั่วบริเวณ ซึ่งจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยาพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ที่ 129 สำหรับมาตรการป้องกันนั้น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ประกาศห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -15 เมษายน 2562 พร้อมมอบหมายให้นายอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานป่าไม้ สำนักงานป้องกันไฟป่า แต่ละพื้นที่ออกทำแนวป้องกันไฟป่าพร้อมกับประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนห้าม ลักลอบเผาโดยเด็ดขาดในช่วง 60 วันอันตราย ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ขณะที่ กลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือดควรงดออกที่โล่งแจ้ง

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon