คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"หมอระวี" แนะฝ่ายค้าน เลิกคิดแก้รัฐธรรมนูญ

นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ บอกว่า อยากให้ฝ่ายค้านทบทวนแนวคิดที่จะรณรงค์นอกสภาเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ควรแก้ไขเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหา อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นความร่วมมือของ สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ว.และส.ส.โดยไม่แบ่งแยกฝ่ายค้านหรือรัฐบาล และไม่นำมาเป็นประเด็นการเมือง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีกลุ่ม และขบวนการที่รอจังหวะพร้อมนำเรื่องนี้ไปขยายผลปลุกระดม ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคตนายแพทย์ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ บอกว่า อยากให้ฝ่ายค้านทบทวนแนวคิดที่จะรณรงค์นอกสภาเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ แต่ควรแก้ไขเฉพาะในประเด็นที่เป็นปัญหา อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรเป็นความร่วมมือของ สมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ว.และส.ส.โดยไม่แบ่งแยกฝ่ายค้านหรือรัฐบาล และไม่นำมาเป็นประเด็นการเมือง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีกลุ่ม และขบวนการที่รอจังหวะพร้อมนำเรื่องนี้ไปขยายผลปลุกระดม ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองในอนาคต

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon