คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

หวั่นค่าเงินกระทบเอสเอ็มอี

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด เป็นประธานประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือเอสเอ็มอี โดยมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานไปกำหนดการช่วยเหลือที่ชัดเจน ทั้งในรูปแบบด้านการเงินและองค์ความรู้รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า การประชุมเพื่อหารือมาตราการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปในการหารือว่าจะมีการเข้ามาสนับสนุนเอสเอ็มอีด้านการเงินมากขึ้น นอกจากกองทุนที่มีอยู่ โดยสมาคมธนาคารไทยได้เสนอให้ บสย.เพิ่มบทบาทมากขึ้นในการระบายเงินทุนเพื่อให้เอสเอ็มอีเข้าถึง ขณะที่ธนาคารพาณิชย์จะหารือเรื่องดอกเบี้ยที่เหมาะสมสำหรับเอสเอ็มอี คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปีนี้ส่วนปัจจัยเสี่ยงขณะนี้พบว่าอัตราแลกแปลี่ยนยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งออก โดยสมาคมธนาคารไทย กระทรวงอุตสาหกรรมและกรทรวงการคลัง จะเข้ามาดูแลเครื่องมือทางการเงินให้เอสเอ็มอี เพื่อประเมินความเสี่ยงการส่งออก โดยเฉพาะในพื้นที่ CLMV นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เอสเอ็มอีรู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ โดยจะจัดตั้งบุคคลากรเพื่อแนะนำช่องทางการใช้เทคโนโลยี ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดหาศูนย์ที่เป็นหน่วยกลางให้เอสเอ็มอีหรือสตาร์ทอัพ เข้ามาใช้ประโยชน์หรือนำแนวคิดมาทดสอบได้ โดยมีมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนแนวทาง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon