คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ห้องประชุมสภาวุ่น "พลังประชารัฐ" เสนอเลื่อนเลือกประธานสภา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งแรก ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีวาระสำคัญคือ การเลือกประธานสภาฯ แต่ขณะนี้ ได้มีการเสนอขอเลื่อนการประชุม ติดตามกับคุณอนุพรรณ จันทนะการประชุมยังไม่ทันเริ่มเข้าระเบียบวาระการประชุมเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็มี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เสนอขอเลื่อนการประชุม ขณะที่ ส.ส.เพื่อไทย ค้านการขอเลื่อน พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่า พลังประชารัฐ เจรจรายังไม่จบหลังประเทศไทยห่างหายจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง 5 ปี วันนี้กลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยการประชุมได้เริ่มตั้งแต่เวลา 09.42 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 497 คน ซึ่งส.ส.พรรคภูมิใจไทย ชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรชั่วคราว โดยเมื่อเปิดประชุมก็เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเล็กน้อย เมื่อหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เข้าร่วมประชุมด้วย จนประธานต้องแจ้งขอให้นายธนาธร ออกจากห้องประชุม ซึ่งก่อนออกจากห้อง ได้มีสมาชิกร่วมกันปรบมือกันอย่างต่อเนื่อง จนนายชัย ต้องขอให้ยุติ พร้อมพูดเชิงตลกว่า ที่นี่ไม่ใช่โรงละคร จากนั้น ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ วีรกร คำประกอบ ได้ลุกขึ้นเสนอเลื่อนการประชุม พร้อมขอผู้รับรอง ก่อน ส.ส.พรรรเพื่อไทย จะลุกขึ้นขออภิปรายค้านทันที โดยขอให้ยกเลิกการขอเลื่อน พร้อมตั้งข้อสังเกตุว่า พรรคพลังประชารัฐ อาจพูดคุยเจรจาไม่สำเร็จ จึงเกิดการขอเลื่อนประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล ก็ลุกขึ้นอภิปราย ว่า สนับสนุนเรื่องการไม่ให้เลื่อนประชุม และมองว่าการเสนอเลื่อนวาระการประชุมออกไป โดยอ้างข้อบังคับข้อ 47 วงเล็บ 5 ของนายวีระกร ไม่สามารถกระทำได้ โดยอ้างว่าข้อบังคับดังกล่าว ต้องเสนอเมื่อมีการพิจารณาญัตติใดๆ อยู่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาญัตติหรือเข้าสู่ระบียบวาระใดๆ เลย ขณะเดียวกัน เรียกร้องให้ประธานวินิจฉัยว่า การอ้างข้อบังคับเพื่อเลื่อนระเบียบวาระการพิจารณา ตามข้อบังคับทำได้หรือไม่ นอกจากนี้ นายปิยบุตร ยังเสนอหากจะให้เลื่อนประชุมหรือไม่นั้น ก็ควรเปิดให้มีการอภิปราย เพื่อให้สมาชิกได้ทราบเหตุผลที่ชัดเจน เพราะการลงมตินี้เป็นการลงมติลับ และพรรคอนาคตใหม่ยังอยากเห็นการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรตามวาระปกติ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon