คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยิ่งใหญ่! นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

ห้ามพระ-เณร ใช้โซเชียล แสดงความเห็น

สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ในประเด็น ห้ามพระ-เณร ใช้โซเชียล แสดงความเห็นโดยพระพยอม บอกว่า "เจ้าคุณธงชัย" ก็ต้องโดนและเข้าข่ายด้วย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon