คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

องค์กรเศรษฐกิจ เดินหน้า 4 โครงการพัฒนาเมือง

8 องค์กรเศรษฐกิจขอนแก่น เดินหน้าผลักดัน 4 โครงการพัฒนาเมือง เสนอ ครม.ให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของลุ่มแม่น้ำโขงกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดขอนแก่น มีการรวมตัวกันกว่า 20 บริษัท เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด ให้จังหวัดขอนแก่นเกิดการพัฒนาเติบโตไปอย่างถูกทิศทาง มีการระดมทุนของคนในจังหวัดมาพัฒนาจังหวัด โดยไม่รองบประมาณจากทางภาครัฐ ที่ผ่านมาได้นำเสนอโครงการกับรัฐบาล พร้อมให้การสนับสนุน จึงทำให้โครงการมีความคืบหน้าไปมากประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เข็มชาติ สมใจวงษ์ บอกว่า ในการประชุมครม.สัญจร 21-22 สิงหาคม 60 นี้ ทางภาคเอกชนจะนำเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อผลักดันปัจจัยพื้นฐานให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ให้กับรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมหลักๆ มี 4 โครงการ คือ โครงการด้านศูนย์กลางการขนส่ง โครงการไมซ์ซิตี้ โครงการสมาร์ทซิตี้ และโครงการรถไฟฟ้ารางเบา เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองบริการในด้านต่างๆทั้งการศึกษา การแพทย์ การประชุมสัมมนา และการขนส่ง แม้ว่าหลายโครงการยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษา แต่หากหลายฝ่ายเข้าใจร่วมผลักดันให้เกิดตามที่วางแผนไว้ จะทำให้โครงการสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น และเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon