คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สื่อเยอรมัน ตีข่าว "ซีเก้" แยกทางราชบุรี

อธิบดีกรมพลศึกษาลาออก เหตุถูกแทรกแซงการทำงาน

อธิบดีกรมพลศึกษา นายนเร เหล่าวิชยา ได้เขียนข้อความผ่านแอพพิเคชั่น ไลน์ แจ้งไปยัง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา ว่าตนเองได้ขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมพลศึกษา เนื่องจากได้มีคำสั่งของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่งตั้งผู้อำนวยการ 2 ตำแหน่งในกรมพลศึกษา ซึ่งเป็นการแทรกแซงการทำงานจากผู้บริหารโดยในเนื้อความ นายนเร เขียนในทำนองว่า ปลัดกระทรวงฯ คือ พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์มีคำสั่งแต่งตั้ง นางรุ่งอรุณ เขียวพุ่มพวง เป็นผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ และ นายพัชระ ตั้งพานิช เป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาโดยไม่มีการแจ้งให้อธิบดีทราบเลย เท่ากับว่าผู้บริหารได้เข้ามาแทรกแซงการทำงานของอธิบดี และเป็นการหมิ่นเกียรติกันอย่างรุนแรงซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารกรมพลศึกษาถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้ไม่สามารถบริหารงานในหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงในการขับเคลื่อนแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเป็นการไม่ให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีต่อตำแหน่งอธิบดีที่เป็นผู้บริหารกรมตนจึงขอลาออกจากราชการ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถอดทนต่อการถูกแทรกแซงการบริหารงาน และไม่เคารพในเกียรติและศักด์ศรีที่ผู้บริหารควรมีต่อกันและกันขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกรม ไปได้ด้วยดีตลอดเวลาที่เราทำงานด้วยกันทั้งนี้การลาออกของนายนเร จะมีผลก็ต่อเมื่อเจ้าตัวได้ส่งใบลาออกต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อย่างไรก็ตามอายุงานของอธิบดีกรมพลศึกษา จะเกษียนอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยในระหว่างนี้ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา จะทำหน้าที่ตำแหน่ง "รักษาการอธิบดีกรมพลศึกษา"

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon