คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

"อนันต์" อาจหลุดบอร์ดแบงก์หลังรัฐกล่าวโทษ

นักกฎหมายเผย "อนันต์ อัศวโภคิน" อาจขาดคุณสมบัติการเป็นบอร์ดแบงก์หลังโดนหน่วยงานภาครัฐกล่าวโทษ ทั้งนี้ยังต้องรอแบงก์ชาติตีความก่อนกรณีของ นายอนันต์ อัศวโภคิน มีความเป็นไปได้ที่อาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน แม้ว่าพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 24 จะระบุไว้ว่า คุณสมบัติจะหมดลงต่อเมื่อต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดย "ทุจริต" ไม่ว่าจะมีการรอการลงโทษหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้หากดูตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ได้กำหนดว่า "กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน ต้องมีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24 พ.ร.บ.สถาบันการเงิน และลักษณะต้องห้ามเพิ่มเติม เช่น ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียง " โดยความซื่อสัตย์ สุจริต และชื่อเสียงนี้ กำหนดว่า ต้องไม่มีลักษณะ เช่นเคยถูกหน่วยงานอื่นของรัฐทั้งในและต่างประเทศ กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือกำลังถูกดำเนินคดี ในความผิดฐานฉ้อโกง หรือทุจริตทางการเงิน เว้นแต่ปรากฎว่า คดีถึงที่สุดโดยไม่มีความผิด ฉะนั้น ประกาศนี้อาจตีความได้ว่า นายอนันต์ อาจเข้าข่ายว่าจะขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการและผู้บริหารของสถาบันการเงิน แต่อย่างไรก็ตามคงต้องรอทางธนาคารแห่งประเทศไทยตีความในเรื่องนี้ก่อน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon