คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

อนาคต "พยาบาล" กับ สังคมสูงวัย

อนาคตของเหล่าพยาบาลวิชาชีพ กับ สังคมสูงวัย การบรรจุตำแหน่งจะเป็นยังไงต่อไป ไปค้นหาคำตอบกับคุณบัญชา แข็งขันบรรจุพยาบาลวิชาชีพจัดสรรคจาก ครม. 8,900 ตำแหน่งตำแหน่งว่างของ สธ. 2,200 ตำแหน่งรวม 11,000 ตำแหน่ง แบ่งการบรรจุเป็น 3 ปี2560 บรรจุ 4 ชุด -1,200 ตำแหน่งภายใน ก.ย. 60 -1,000 ตำแหน่ง ให้เร็วที่สุด -2,900 ตำแหน่ง จากมติ ครม. -800 ตำแหน่งจากการเกษียณอายุ2561 บรรจุ 2,900 ตำแหน่งจากการเกษียณ2562 บรรจุ 2,900 ตำแหน่งจากการเกษียณขึ้นตอนดำเนินงาน-เข้าที่ประชุม คปร. 18 พ.ค.-เข้าที่ประชุม ครม.อังคาร หน้า หรืออย่างช้าง อังคาร ถัดไป-ตำแหน่งที่ได้จะพิจารณาจากค่า FTE ของแต่ละโรงพยาบาล-โรงพยาบาลไหน ขาดตำแหน่ง ก็ได้บรรจากเพิ่ม-เปิดโอกาสให้ทุกคนไปสอบได้ในพื้นที่ที่มีตำแหน่ง-การจัดสรรตำแหน่ง จะให้เครือข่ายฯ เข้าไปมีส่วนร่วมข้อกังวงเครือข่ายพยาบาล-หากมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคต ล-เปลี่ยนแปลงผู้บริหารในกระทรวง ซึ่ง ปลัดจะเกษียณในสิ้นปีนี้-ค่าจ้าง เงินเดือน พยาบาลวิชาชีพลูกจ้าง รายได้น้อยขั้นต่ำ 15,000 บาท-ระหว่างบรรจุ ภายใน 3 ปี จะแก้ไขปัญหาอย่าไร-การบรรจุแทน ตำแหน่งเกษียณ จะทดแทนทั้งหมดหรือบางส่วนสังคมสูงวัย ยุค 4.02546 มีผู้สูงอายุ 60 ปี 6.6 ล้านคน คิด 10 %2558 มีผู้สูงอายุ 60 ปี 10.5 ล้านคน คิดเป็น 16 %2562 มีผู้สูงอายุ 60 ปี 14 ล้านคน คิดเป็น 20 %อีก 18 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุ 21 ล้านค้น คิดเป็น 30 %

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon