คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

อนุมัติพันล้านตั้ง "กองทุนเสมอภาคการศึกษา"

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล บอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยรัฐบาลจัดสรรเงินกองทุนก้อนแรก 1,000 ล้านบาท คาดช่วยเด็กยากจนได้ราว 4.3 ล้านราย ทั้งนี้ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล บอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติร่างพ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาโดยรัฐบาลจัดสรรเงินกองทุนก้อนแรก 1,000 ล้านบาท คาดช่วยเด็กยากจนได้ราว 4.3 ล้านราย ทั้งนี้ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนมีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้
image beaconimage beaconimage beacon