คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

อนุมัติ 1,900 ล้านขยาย "บางระกำโมเดล"

ที่ประชุม "ครม." อนุมัติงบประมาณ 1,900 ล้านบาท ให้โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยม ที่เรียกว่า "บางระกำโมเดล 60" เพื่อการจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตามแผนเร่งด่วน โดยจะมุ่งไปที่การขยายพื้นที่รับน้ำหลากบางระกำโมเดล จาก 400 เป็น 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำโครงการคลองชักน้ำ ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำยม เบี่ยงทางน้ำไหล ที่จะเข้าสู่เมืองใหญ่ไม่ให้เกิดปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ และเพื่อตัดยอดน้ำ ก่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ประชุม "ครม." อนุมัติงบประมาณ 1,900 ล้านบาท ให้โครงการแก้น้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำยม ที่เรียกว่า "บางระกำโมเดล 60" เพื่อการจัดการน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ตามแผนเร่งด่วน โดยจะมุ่งไปที่การขยายพื้นที่รับน้ำหลากบางระกำโมเดล จาก 400 เป็น 550 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำโครงการคลองชักน้ำ ทั้งฝั่งซ้ายและขวาของแม่น้ำยม เบี่ยงทางน้ำไหล ที่จะเข้าสู่เมืองใหญ่ไม่ให้เกิดปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ และเพื่อตัดยอดน้ำ ก่อนเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
image beaconimage beaconimage beacon