คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

อานิสงส์พายุฤดูร้อน เติมน้ำในเขื่อนใหญ่

(7 พ.ค.60)อานิสงส์พายุฤดูร้อน เติมน้ำในเขื่อนใหญ่โคราช มีน้ำมากกว่าปีที่แล้ว 137 ล้าน ลบม. แต่ยังไม่เพียงพอส่งให้ทำการเกษตรเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 60 สำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา ได้รายงานว่าพายุฤดูร้อนส่งผลให้เขื่อนต่างๆ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบทุกเขื่อน ยกเว้นเขื่อนลำตะคองที่มีปริมาณน้ำเท่ากับปีที่แล้ว โดยฝนตกเฉลี่ยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นมา วัดได้ 1,032 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำฝนในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประกอบไปด้วย เขื่อนลำตะคอง มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ 72 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 23 ของความจุกักเก็บทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว, เขื่อนลำพระเพลิง มีปริมาณน้ำเก็บอยู่ 61 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุกักเก็บทั้งหมด เพิ่มจากปีที่แล้ว ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บอยู่เพียงร้อยละ 21, เขื่อนมูลบน มีปริมาณน้ำเก็บอยู่ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุกักเก็บทั้งหมด เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บอยู่แค่ร้อยละ 24, เขื่อนลำแชะ มีปริมาณน้ำเก็บอยู่ 77 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 28 ของความจุกักเก็บทั้งหมด เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บอยู่แค่ร้อยละ 19 และเขื่อนลำปลายมาศ มีปริมาณน้ำเก็บอยู่ 46 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุกักเก็บทั้งหมด เพิ่มจากปีที่แล้วซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บอยู่แค่ร้อยละ 45นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว แต่ก็ยังถือว่าไม่มากถึงขนาดมีปริมาณน้ำส่งให้ประชาชนทำการเพาะปลูกได้ เนื่องจากฝนตกช่วงนี้เป็นพายุฤดูร้อน ที่จะตกเป็นจุดๆ กระจายอยู่ในวงแคบ และส่วนใหญ่ไม่ได้ตกเหนือเขื่อน ดังนั้นจึงคาดหวังน้ำไหลเข้าเขื่อนได้ไม่มากนัก แต่ก็เป็นผลดีทำให้เขื่อนไม่ต้องปล่อยน้ำลงมาให้ชุมชนมากนัก เพราะพายุฤดูร้อนช่วยเติมน้ำท่าตามคลองธรรมชาติบางส่วนแล้ว จึงทำให้เขื่อนต่างๆ มีน้ำออมสินเก็บไว้ได้เพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 5 แห่ง ขณะนี้มีปริมาณน้ำรวมอยู่ประมาณ 442 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 36 ของความจุกักเก็บทั้งหมด ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปีนี้มีปริมาณน้ำมากกว่า 137 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบริหารจัดการอย่างประหยัดเหมือนเดิม นายชิตชนกกล่าว.

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon