คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

อีสานล่ม! เวทีแก้ กม.ประกันสุขภาพ 30 บาท

อีสานล่มเวทีการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ให้สิทธิประชาชนเท่าเทียม ยุติการแก้ไข พรบ.สำหรับเวทีประชาพิจารณ์ในระดับภูมิภาคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันที่ 17 มิ.ย. 60 ที่โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่นโดยนพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวทีนั้นหลังการชี้แจงเครือข่ายขาวอีสานซอมเบิ่งบัตรทอง ที่มีชาวบ้านจากหลายเครือข่าย ทั้งเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี เครือข่ายผู้ป่วยโรคไตและเครือข่ายคนรักสุขภาพ ได้ขึ้นเวที พร้อมถือป้ายแสดงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยในเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ โดยระบุว่าไม่ต้องการให้จัดเวทีประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ พร้อมกับเรียกร้องให้ผู้จัดงานต้องทบทวน กม. ที่นำมาเสนอกับประชาชนขณะที่นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในการแสดงออกของเครือข่าย ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนำความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอต่อผู้รับผิดชอบทุกส่วน แต่ต้องให้เวทีดำเนินการต่อเพื่อรับฟังในส่วนอื่นเช่นกันผ่านไปกว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเวทีประชาพิจารณ์ได้

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon