คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"เกษตรกร" ร้องรัฐช่วยเหลือราคามันตกต่ำไม่คุ้มทุน

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพยุงราคามันไม่ให้ต่ำกว่า ก.ก.ละ 2.50 บาท หลังราคามันตกต่ำเหลือเพียง กก.ละ 1.5 บาทไม่คุ้มทุน ชี้หากรัฐบาลไม่ช่วยเกษตรกรก็จะไม่มีเงินใช้หนี้ ธกส. เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เร่งเก็บกู้หัวมันสำปะหลังไปขายให้แก่ลานมันในพื้นที่ แม้จะมีราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัมละ 1.50 บาทซึ่งไม่อยู่ที่จุดคุ้มทุน โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่า ที่ต้องเร่งเก็บกู้มันไปขายในช่วงนี้เพราะจำเป็นต้องนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว จึงไม่สามารถชะลอการเก็บเกี่ยวได้ จากกรณีดังกล่าวจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล หรือกระทรวงพาณิชย์ ได้เร่งพยุงราคามันสำปะหลังไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 2.50 บาท พร้อมอยากให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมัน อย่างเช่นมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ซึ่งหากรัฐบาลไม่ช่วยเหลือนอกจากจะไม่คุ้มทุนแล้ว ยังจะไม่มีเงินไปชำระหนี้ ธกส. ที่กู้ยืมมาลงทุนทำไร่มันรายละไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ จากข้อมูลพบว่า ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอยู่กว่า 12,000 ราย ในพื้นที่ 12 อำเภอ พื้นที่เพาะปลูกกว่า 300,000 ไร่ ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.2 ล้านตัน อำเภอที่ปลูกมากที่สุด คือ อ.ปะคำ อ.โนนสุวรรณ อ.ละหานทราย และอ.บ้านกรวด นายไสว โล่นารายณ์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ได้ประสบปัญหาราคามันตกต่ำมา 3 -4 ปีต่อเนื่องแล้ว แต่เกษตรกรก็ไม่มีทางเลือกเพราะไม่รู้จะประกอบอาชีพอะไร เพราะเคยทำไร่มันมาหลายปีแล้ว จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหาแนวทางช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาราคามันที่ตกต่ำอย่างเร่งด่วนด้วย
image beaconimage beaconimage beacon