คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"เกษตรกร" เร่งปรับพื้นที่เพาะปลูกริมโขง

เกษตรกรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่จังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะใน ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ ได้เร่งปรับพื้นที่ริมฝั่งโขง เช่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ปลูกพืชและผักที่นิยมปลูกคือพริก ข้าวโพด ยาสูบ คะน้า และมะเขือเทศเนื่องจากในปีที่ผ่านมาราคาดีตลอดทั้งปี และคาดว่าในปีนี้จะราคาดีเช่นเดียวกัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ได้มีการทำนา เสร็จจากทำนาก็มาทำการเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง แม้ราคาข้าวจะดีหรือตกต่ำแต่เกษตรกรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง จะปลูกข้าวเพื่อเก็บไว้กิน และจะแบ่งขายส่วนที่เหลือเพื่อเป็นทุนทำเกษตรริมฝั่งแม่น้ำโขง ที่รายได้ดีกว่าหลายเท่าตัว สำหรับพื้นที่พื้นที่ริมฝั่งโขงจะปลูกพืชผลการเกษตรได้ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทำให้สามารถขายผลิตได้ก่อนที่อื่น ส่งผลให้ได้ราคาดีและยังสามารถเก็บผลผลิตได้นานในขณะที่อื่นไม่มีแล้ว จึงทำให้ได้ราคาดีอีกเช่นกัน ในปีที่ผ่านมาพริกและมะเขือเทศราคาดีตั้งแต่ผลผลิตเริ่มออก จนกระทั่งเข้าฤดูฝน สาเหตุมาจากที่อื่นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจากสถานการณ์ภัยแล้ง ต่างจากที่จังหวัดหนองคาย ที่มีน้ำในแม่น้ำโขงตลอดทั้งปี.
image beaconimage beaconimage beacon