คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ก.พลังงาน เดินหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลภาคใต้

เกษตรฯ ค้านนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ระบุ ในเร็วๆนี้กระทรวงฯจะตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษารายละเอียดการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐ โดยเบื้องต้นเห็นว่าการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐจะกระทบการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ กระทรวงพาณิชย์จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ระบุ ในเร็วๆนี้กระทรวงฯจะตั้งคณะทำงาน เพื่อศึกษารายละเอียดการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐ โดยเบื้องต้นเห็นว่าการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐจะกระทบการเลี้ยงสุกรทั้งระบบ กระทรวงพาณิชย์จึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon