คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เกษตรฯ จัดงบ 82 ล้านช่วยเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ เปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาฯจากอุทกภัย กรอบวงเงินรวม 82 ล้านบาท ดำเนินการภายในวันที่ 15 ก.ย. 60รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผยถึงมาตรการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ภายหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. ถึง15 ก.ย. นี้ กรอบงบประมาณ 82ล้านบาท สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณา เช่น เงินอุดหนุน ให้พิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินองค์กรละ 30,000 บาท เกษตรกรต้องเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
image beaconimage beaconimage beacon