คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เกาหลีใต้ห้ามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่

ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ทั้งหมดและ ห้ามขยายเวลาใช้งานเตาปฎิกรณ์นิวเคลียร์ที่้ครบอายุใช้งานประธานาธิบดีมุน แจ-อิน เป็นประธานในพิธีปิดถารของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์"โคริ-1" ที่เมืองปูซานวันนี้ และประกาศว่า รัฐบาลจะยกเลิกนโยบายพลังงานนิวเคลียร์ตามที่เขาสัญญาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง โดยจะยกเลิกแผนสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใหม่ทั้งหมด โรงไฟฟ้านิวคลียร์ "โคริ-1" ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศในปี 2520 และการตัดสินใจปิดโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขึ้นสมัยรัฐบาลชุดที่แล้วในปี 2558 ประธานาธิบดีมุน กล่าวว่า การปิดโรงไฟฟ้าวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสู่การปลอดนิวเคลียร์ และรัฐบาลจะไม่ขยายเวลาใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่หมดอายุ และเตรียมปิดโรงไฟฟ้านิเวคลียร์ วอลซอง-1 โดยเร็วที่สุด หลังถูกขยายอายุใช้งาน พร้อมทั้งอาจยุติการสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่งที่ดำเนินการอยู่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon