คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เก็บค่ามอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-พัทยา หลังสงกรานต์

อธิบดีกรมทางหลวง ธานินทร์ สมบูรณ์ เผยว่าการขึ้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ พัทยา เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2532 ที่กำหนดให้เป็นทางหลวงพิเศษที่ควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์และเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางที่ใช้ โดยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงและพัฒนามอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนสามารถเลือกเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมฯอธิบดีกรมทางหลวง ธานินทร์ สมบูรณ์ เผยว่าการขึ้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ พัทยา เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2532 ที่กำหนดให้เป็นทางหลวงพิเศษที่ควบคุมทางเข้า - ออกแบบสมบูรณ์และเก็บค่าผ่านทางตามระยะทางที่ใช้ โดยจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางตั้งแต่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงและพัฒนามอเตอร์เวย์สาย 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชนสามารถเลือกเดินทางได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมฯ
image beaconimage beaconimage beacon