คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เขื่อนจีนลดปล่อยน้ำ ทำโขงแห้ง เรือสินค้าต้องหยุดบริการ

เขื่อนจิ่งหง ของจีน ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือในลุ่มน้ำโขง ทำให้เรือสินค้าขนาดใหญ่ต้องหยุดเดินเรือสภาพของแม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำชายแดนไทย-สปป..ลาว และเมียนมาร์ ที่แห้งลง ได้ส่งผลกระทบต่อเรือหางยาวที่บริการนำนักท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำโขง ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงรายกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ผู้ประกอบการเต้องทำสะพานไม้ยื่นออกไป เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นและลงเรือ และใช้ร่องน้ำที่เหลืออยู่ในการสัญจร ขณะที่เรือสินค้าขนาดใหญ่เริ่มหยุดการเดินเรือแล้วทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้าง-แม่โขง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ของจีน ได้แจ้งมายังผู้ประกอบการเดินเรือ ว่าทางเขื่อนจิ่งหงซึ่ง จะลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเหลือแค่ 845 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon