คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เจ้เกียว" มั่นใจไม่ถูกหมายจับ "คดีหวย"

เขื่อนลำปาวระบายน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม หลายพื้นที่ท่วมหนัก

สุดต้านพนังดินลำน้ำปาวทลายท่วมโรงเรียนปอแดงวิทยา ระดับน้ำสูง 30-40 ซม. ระดมกำลังครู นักเรียน ชาวบ้านและกำลังทหารทำแนวกระสอบทรายเป็นแนวป้องกันน้ำหลากเข้าท่วมซ้ำยอมเสียพื้นที่เกษตรพอเพียงด้านเขื่อนลำปาวยังระบายน้ำ 25 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากถึง 84% ยังน่าห่วงหัวเขื่อนมีในตกหนักวันที่ 5 ก.ค. 60 สถานการณ์น้ำในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์ ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคืนที่ผ่านมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้ 18 อำเภอในจ.กาฬสินธุ์มีฝนตกหนัก จากรายงานของสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่เหนือเขื่อนลำปาวที่เป็นต้นน้ำอย่างอ.สามชัย มีปริมาณฝนมากถึง 100 มิลลิเมตรรองงมาคืออ.นามน อ.กุฉินารายาณ์ และอ.หนองกุงศรีทำให้ปริมาณน้ำในเขือนลำปาวยังอยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ 84 ที่มีน้ำในอ่างเก็บน้ำในเขื่อนลำปาวมากกว่า 1,660 ล้าน ลบ.ม. และยังจะมีการระบายาน้ำออกจากเขื่อนลำปาววันละ 25 ล้าน ลบ.ม. อีกต่อไปถึง 15 วัน เพื่อรองรับสถานการณ์น้ำหลากในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน ในการคาดการณ์ที่จะมีน้ำไหลเข้ามายังเขื่อนลำปาวไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้าน ลบ.ม. จากสถิติภาพรวมค่าเฉลี่ย โดยการระบายน้ำจะเป็นการเตรียมรับมือน้ำในช่วงฤดูฝนและการรักษาสภาพตัวเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ผลกระทบจากน้ำมวลน้ำจำนวนมากที่ระบายออกจากเขื่อนลำปาวมากถึงวันละ 30 ล้าน ลบ.ม. ยังส่งผลกระทบให้กับประชาชนจำนวนมาก อีกทั้งสถานที่ราชการ และพื้นที่ทางเกษตรกรที่จมอยู่ใต้น้ำแล้วกว่า 195,301 ไร่เป็นนาข้าวมากถึง 194,449 ไร่ขณะที่ พนังดินกั้นลำน้ำปาว ที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนปอแดงวิทยา ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ห่างจากกำแพงโรงเรียนประมาณ 20 เมตรได้ถูกกระแสน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งซัดจนพังทลายความยาวกว่า 40 เมตร และความแรงของกระแสน้ำ ได้ไหลบ่าเข้ามาท่วมพื้นที่แปลงนาอินทรีย์ สวนเกษตร บ่อปลา คอกไก่ ได้รับความเสียหายโดย ร.ต.ประธาน ประไชโย หัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ นำกำลังทหาร ร่วมกับชาวบ้าน ช่วยกันบรรจุกระสอบทรายอุดรอยรั่วตามฐานกำแพง เพื่อชะลอความแรงของน้ำ ที่จะไหลเข้ามาในบริเวณโรงเรียนโดยนายสุวิทย์คำดีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงพื้นที่เข้าไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon