คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ ท่วมหลายพื้นที่

น้ำเหนือที่ไหล เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อน ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,595 เป็น 1,971 ลูกบาศ์เมตรต่อนาที ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น 1 เมตร บ้านเรือนริมน้ำเจ้าพระยาช่วงท้ายเขื่อน ได้รับผลกระทบ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเป็บบริเวณกว้าง จนต้องเร่งระดมกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำและแจกจ่ายถุงยังชีพบรรเทาทุกข์น้ำเหนือที่ไหล เข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อน ต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,595 เป็น 1,971 ลูกบาศ์เมตรต่อนาที ส่งผลให้น้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้น 1 เมตร บ้านเรือนริมน้ำเจ้าพระยาช่วงท้ายเขื่อน ได้รับผลกระทบ น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมเป็บบริเวณกว้าง จนต้องเร่งระดมกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำและแจกจ่ายถุงยังชีพบรรเทาทุกข์

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon