คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
น้ำคลองลดชาวบ้านทอดแหหาปลาคึกคัก

เจาะชีวิตคนบนแท่น ตอนชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงาน

แท่นผลิตปิโตรเลียมบงกชใต้ คือบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน ครึ่งหนึ่งชีวิตของพวกเค้า ใช้เป็นที่ทำงาน และพักอาศัยกินอยู่หลับนอนอยู่บนแท่นบงกชใต้กลางทะเลอ่าวไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน จะได้รับการดูแล อย่างเอาใจใส่ จากหัวหน้างานส่งกำลังบำรุง ที่เปรียบเสมือนพ่อบ้านประจำแท่นผลิตฯ ติดตามกับคุณปรญา อรเอก กับเจาะชีวิตคนบนแท่นแท่นผลิตปิโตรเลียมบงกชใต้ คือบ้านหลังที่ 2 ของพนักงานทุกคน ครึ่งหนึ่งชีวิตของพวกเค้า ใช้เป็นที่ทำงาน และพักอาศัยกินอยู่หลับนอนอยู่บนแท่นบงกชใต้กลางทะเลอ่าวไทย ชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานทุกคน จะได้รับการดูแล อย่างเอาใจใส่ จากหัวหน้างานส่งกำลังบำรุง ที่เปรียบเสมือนพ่อบ้านประจำแท่นผลิตฯ ติดตามกับคุณปรญา อรเอก กับเจาะชีวิตคนบนแท่น

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon