คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยิ่งใหญ่! นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

เชียงใหม่สร้างโมเดลบริษัท เพื่อสังคม

ในที่สุดการจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดได้เกิดเป็นรูปธรรมแล้ว ภายใต้การขับเคลื่อนของบริษัทชั้นนำในพื้นที่ี่ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเมืองเชียงใหม่ นำร่องด้วยการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ....ไปติดตามเรื่องนี้กับ คุณปฏิญญา ศรีสุภมาตุ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือในที่สุดการจัดตั้งบริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดได้เกิดเป็นรูปธรรมแล้ว ภายใต้การขับเคลื่อนของบริษัทชั้นนำในพื้นที่ี่ร่วมกับภาครัฐ ภาคประชาชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในเมืองเชียงใหม่ นำร่องด้วยการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน ....ไปติดตามเรื่องนี้กับ คุณปฏิญญา ศรีสุภมาตุ ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศูนย์ข่าวภาคเหนือ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon