คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เดินหน้าธุรกิจค้าปลีก 4.0

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ภาครัฐกำลังขับเคลื่อน ภาคเอกชนอย่างธุรกิจค้าปลีก ก็เดินหน้าในการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนา ให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดย รองประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส บอกว่า ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมจึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และมองว่าหากภาวะเศรษฐกิจโตขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้ การค้าปลีกก็จะเติบโตตามไปด้วปัจจุบันเทสโก้โลตัสมีทั้งหมด 1900 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคนในแต่ละสัปดาห์ มีช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ ไลน์ ออฟฟิเชียลและเฟสบุ๊ค ในการเชื่อมต่อกับลูกค้า ซึ่งการปรับตัวเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัลสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่องและครองใจผู้บริโภค ต้องคำนึงถึงเมกะเทรนด์ 5 ข้อสำคัญ อย่าง ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ความใส่ใจสุขภาพ โครงสร้างครอบครัวและสังคมผู้สูงอายุ/ความสะดวกสบายและประสบการณ์ และความยั่งยืนทั้งนี้เทสโก้ โลตัสยังจัดแข่งขันโครงการ 'เทสโก้ โลตัส แฮกกาธอน 2018 ' ภายใต้ธีมค้าปลีกยุคใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อนำแนวคิดและนวัตกรรมต่างๆที่ได้จากโครงการไปพัฒนาตอบโจทย์ลูกค้า และยกระดับธุรกิจค้าปลีกของไทย ให้เป็นค้าปลีก 4.0 อย่างเต็มตัว โดยผู้ที่สนใจสามาถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.facebook.com/TescoLotusHackathon2018
image beaconimage beaconimage beacon