คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

เดินหน้า "แปลงใหญ่เกษตร" 7 สินค้าหลัก

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการนำร่องเกษตรสมัยใหม่ 7 แปลงใหญ่ 7 สินค้าหลัก คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน โคนม ผลไม้ และประมง เน้นใช้เครื่องจักรแทนแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ระบุ กระทรวงฯจะจัดโครงการแปลงสาธิต แปลงใหญ่เกษตร 4.0 นำร่อง 7 แปลง เพื่อทำเกษตรสมัยใหม่เป็นต้นแบบการทำเกษตร และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และขาดแคลนแรงงาน โดยเริ่มจาก 7 สินค้า คือ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน โคนม ผลไม้ และประมงการดำเนินโครงการแปลงสาธิตแปลงใหญ่ จะเป็นแปลงต้นแบบ ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อทุ่นแรง ตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการใช้โดรนในการฉีด พ่น ยาฆ่าแมลง และการเก็บเกี่ยว แต่ละขั้นตอนจะใช้แรงงานคนน้อยมาก ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้กับการทำการเกษตรแบบใหม่ของไทยในอนาคต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon