คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษา

ประธานมูลนิธิเอี่ยวสัมพันธ์ นายสมชาย เอื้ออมรสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกันเปิดอาคารเรียนแสนสุขสันติธรรม 2 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2 ที่ทางมูลนิธิ นำงบประมาณมาก่อสร้างแล้วเสร็จปีนี้ ทั้งนี้อาคารแห่งนี้ทางศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแสนสุขสันติธรรม อ. ท่าสองยาง จ . ตาก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2555 ให้เด็กดอย ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่ เด็กด้อยโอกาสในละแวกใกล้เคียงได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กดอยเรียนอยู่ 65 คน ครู 3 คน เปิดสอนชั้น ป.1-5 ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังมอบทุนการศึกษา สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก ครู และครอบครัวเด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
image beaconimage beaconimage beacon