คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

เด็กใช้ช่วงปิดภาคเรียน ทำส้มแผ่น เป็นทุนการศึกษา

เยาวชนนักเรียน ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียน ออกรับจ้างทำส้มแผ่น เพื่อหารายได้ ในการช่วยเหลือครอบครัว และ เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน โดยในช่วงปิดภาคเรียน สามารถสร้างรายได้ กว่า 1 หมื่นบาทในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ที่เป็นกลุ่มแม่บ้านแปรรูป มะม่วง เป็นส้มแผ่น หรือ ส้มลิ้ม ออกจำหน่าย ซึ่ง ในช่วงปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อน ของทุกปี จะมีบรรดาเด็ก เยาวชน จำนวนกว่า 10 คน ออกมารับจ้าง ช่วยงานทำการแปรรูป มะม่วงที่ออกผลผลิตจำนวนมาก จึงได้ทำการแปรรูป เป็นมะม่วงแผ่น หรือ ส้มลิ้ม ส่งออกจำหน่ายเป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์ และ ของฝาก ในช่วงหน้าแล้ง สร้างรายได้ เข้ากลุ่มแม่บ้าน ในระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ เดือน มีนาคม ถึงเดือนกรกฏาคมโดยทางกลุ่มแม่บ้าน มีทั้งผู้สูงอายุ จะทำการฝึกสอน ให้กับนักเรียน ที่ว่างในช่วงปิดภาคเรียน แบ่งงาน ทั้งการนำมะม่วงไปกวนบนเตาไฟ รวมถึงการหยอดลงบนใบต้นทองกวาว และนำไปตากแสงแดดให้แห้ง และนำมาทำการบรรจุหีบห่อในภาชนะที่เพื่อนำออกจำหน่ายนอกจากจะสร้างรายได้ ในกลุ่มแม่บ้านแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ ให้กับเด็กนักเรียน ไว้เป็นทุนการศึกษา และหารายได้เข้าครอบครัวนางสาวกฎติมา รักษา นักศึกษาอาชีวศึกษา ปีที่ 2 ระบุว่า ในทุกทุกปี ในช่วงปิดภาคเรียน จะออกมารับจ้างทำงานสามารถสร้างรายได้ กว่า 1 หมื่นบาท และเงินที่ได้ ส่วนหนึ่ง จะนำไปให้กับครอบครัว รวมถึง เก็บไว้เป็นทุนในการศึกษาเล่าเรียน ของตนเอง ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon