คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เตรียมยกระดับร้านค้าชุมชนเป็นร้านสะดวกซื้อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ยกระดับร้านค้าชุมชนเป็นร้านสะดวกซื้อ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและให้เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชนอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กุลณี อิศดิศัย บอกว่า กรมฯ ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พัฒนาร้านค้าชุมชนภายใต้กองทุนหมู่บ้าน โดยนำแนวคิดการบริหารจัดการร้านค้าสมัยใหม่มาใช้ในการปรับร้านค้าชุมชนให้มีความทันสมัยทัดเทียมกับร้านสะดวกซื้อชั้นนำ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่คอยให้คำแนะนำซึ่งขณะนี้มีร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นร้านค้าชุมชนต้นแบบ จำนวน 110 ร้าน แบ่งเป็นภาคเหนือ 33 ร้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 ร้าน ภาคกลาง 25 ร้าน ภาคใต้ 25 ร้าน และตั้งเป้าหมายเพิ่ม 1,500 ร้านค้าทั่วประเทศในช่วงต้นปีนี้
image beaconimage beaconimage beacon