คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เตรียมเก็บค่าผ่านทางถนน "เออีซี"

รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข. วิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ บอกว่า สนข.ได้ศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของเออีซี เพื่อลดภาระงบประมาณในการซ่อมแซมถนน รวมถึงการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะเน้นที่รถยนต์ 4 ล้อ (ต่างชาติ) เนื่องจากเป็นรถที่มีปริมาณการจราจรขาเข้าประเทศไทยมากกว่าประเภทอื่น ๆ โดยศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าประเทศและค่าใช้ทางกับยานพาหนะต่างประเทศ คาดว่าจะมีความชัดเจนกลางปี 2561รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข. วิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ บอกว่า สนข.ได้ศึกษาการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับการขนส่งของเออีซี เพื่อลดภาระงบประมาณในการซ่อมแซมถนน รวมถึงการสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งจะเน้นที่รถยนต์ 4 ล้อ (ต่างชาติ) เนื่องจากเป็นรถที่มีปริมาณการจราจรขาเข้าประเทศไทยมากกว่าประเภทอื่น ๆ โดยศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนำยานพาหนะเข้าประเทศและค่าใช้ทางกับยานพาหนะต่างประเทศ คาดว่าจะมีความชัดเจนกลางปี 2561
image beaconimage beaconimage beacon