คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

เตือนต่างด้าวขอใบรับรองกลับบ้าน

แรงงานต่างด้าวเฉพาะกลุ่มบัตรชมพูเท่านั้นที่ต้องขอหนังสือรับรองกลับประเทศต้นทาง เพื่อฉลองสงกรานต์ ส่วนแรงงานที่ถือ Passport ไม่ต้องขอหนังสือรับรองนายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน บอกว่า แรงงานต่างด้าวกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถเดินทางกลับบ้านไปฉลองสงกรานต์ได้ในระหว่างวันที่ 5-30 เมษายน 2560 โดยแรงงานกลุ่มที่จะต้องมาขอหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์จากกรมการจัดหางานก่อน มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) และผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่ถือบัตรชมพู ที่อายุไม่เกิน 18 ปี เท่านั้นสำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่มีหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (CI) ไม่ต้องขอหนังสือรับรอง เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราเข้า-ออกในหนังสือเดินทางได้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon