คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เนินดินโผล่ เขื่อนสิริกิตต์น้ำเหลือน้อย

ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ขยายวงกว้าง ส่งผลกระทบให้ชาวอำเภอท่าปลาเริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนัก เนื่องจากระดับน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ไม่สามารถระบายผ่านช่องทางปกติไปยังท้ายเขื่อนดินได้เจ้าหน้าที่ต้องใช้รถแบคโฮขุดร่องน้ำเชื่อมสันเขื่อน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำส่งไปยังประตูระบายน้ำ เป็นช่องทางพิเศษลงสู่ท้ายเขื่อนดิน หากไม่มีฝนตกเหนือเขื่อนสิริกิติ์ น้ำเขื่อนดินจะวิกฤตและส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบวงกว้างและวิกฤตภัยแล้งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon