คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิดฐาน ตชด.พิทักษ์ป่าฮาลาบาลา

ฮาลาบาลาเป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ836,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่จ.นราธิวาส และจ.ยะลา ความสมบูรณ์ของผืนป่าส่วนหนึ่งได้รับการดูแลและปกป้องโดยเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 อ.เบตง จ.ยะลา ภารกิจพิทักษ์ผืนป่าฮาลาบาลาจะเป็นอย่างไร..ไปติดตามจากคุณสุพิชฌาย์ รัตนะฮาลาบาลาเป็นผืนป่าที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเนื้อที่ประมาณ836,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่จ.นราธิวาส และจ.ยะลา ความสมบูรณ์ของผืนป่าส่วนหนึ่งได้รับการดูแลและปกป้องโดยเจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าพระนามาภิไธย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445 อ.เบตง จ.ยะลา ภารกิจพิทักษ์ผืนป่าฮาลาบาลาจะเป็นอย่างไร..ไปติดตามจากคุณสุพิชฌาย์ รัตนะ
image beaconimage beaconimage beacon