คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

เปิดตัวหนังสือ ธนบัตร ร.9 : 70 ปีใต้ร่มพระบารมี

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok) กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการจัดทำหนังสือ "ธนบัตร ร.9 :70ปี ใต้ร่มพระบารมี" ว่า เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับสถานะเศรษฐกิจ การคลัง และการธนาคารของประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยรวบรวมเรื่องราวของธนบัตรไทย ในรัชกาลที่ 9 ที่ถูกนำออกมาใช้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ภาพทุกภาพของธนบัตรที่ปรากฎในหนังสือเป็นธนบัตรสะสมที่เป็นสมบัติส่วนตัว ที่ได้เพียรพยายามเก็บสะสมมาเป็นเวลากว่า 35 ปี ด้วยความรักและชื่นชอบในงานศิลปะและมองว่า ธนบัตรที่ใช้ปัจจุบันนี้ นอกจากมูลค่าบนหน้าธนบัตรแล้ว ยังเปรียบเสมือนบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ สามารถสะท้อนเรื่องราววิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม และความมีเอกลักษณ์ของไทยในช่วงที่ธนบัตรแต่ละฉบับถูกนำออกมาใช้ในห้วงเวลานั้นได้ จึงเกิดเป็นแรงบัลดาลใจที่จะสะสมธนบัตรให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน
image beaconimage beaconimage beacon