คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"นัท มีเรีย" ดีใจหวนรับบทแม่นาคอีกครั้ง

เปิดตัว "หนังสือเดินทาง...ตามรอยพระราชา"

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว"หนังสือเดินทาง...ตามรอยพระราชา" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45 ซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจและเข้าถึง "ศาสตร์ของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9" ด้วยความสนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากการไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งหวังให้โครงการต่างๆของพระองค์ เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ สสค. มูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เปิดตัว"หนังสือเดินทาง...ตามรอยพระราชา" ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่45 ซึ่งเป็นหนังสือที่ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจและเข้าถึง "ศาสตร์ของพระราชา ในหลวงรัชกาลที่ 9" ด้วยความสนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากการไปเยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทรงมุ่งหวังให้โครงการต่างๆของพระองค์ เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon