คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
เกษตรกรจีน....หาบผักแบบไฮเทค

เปิดถวายพวงมาลัย - กราบสักการะ ร.9 วันแรก

ประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังพื้่นที่ท้องสนามหลวง เพื่อวางพวงมาลัย และวางดอกไม้ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ // เพื่อให้ประชาชนกราบสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบบริเวณประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังพื้่นที่ท้องสนามหลวง เพื่อวางพวงมาลัย และวางดอกไม้ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักพระราชวังจัดทำซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง ร.9บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ระหว่างประตูวิเศษไชยศรี และประตูมณีนพรัตน์ // เพื่อให้ประชาชนกราบสักการะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยโดยรอบบริเวณ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon