คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
กระโดดสาวหมัดใส่คู่กรณีไม่ยั้ง!

เปิดศูนย์พักพิง นร.น้ำท่วม

จังหวัดยโสธร เปลี่ยนที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับเด็กนักเรียน ที่มีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ///น้ำท่วมหมู่บ้าน จนตัดขาดไม่สามารถเข้าไปพักอาศัยได้ โดยมีเด็กนักเรียนที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้ 25 คน เป็นนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ต้องเดินทางเข้าไปเรียนหนังสือในตัวอำเภอและในพื้นที่ตำบลกุดกุงเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จึงได้เข้าไปให้ความดูแลทั้งทางด้านจิตใจและที่อยู่อาศัย พร้อมกับได้จัดกิจกรรมกลุ่มเป็นประจำทุกวันเพื่อให้เด็กคลายความเครียด ในช่วงที่เด็กๆได้ไปพักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ลินจง เวฬุวนารักษ์ บอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร บุญธรรม เลิศสุขีเกษม สั่งให้เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยใช้ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เป็นห้องพักชั่วคราวในช่วงที่หมู่บ้านถูกน้ำท่วมและอยู่แบบไม่มีกำหนด เพื่อรอให้ระดับน้ำที่ท่วมหมู่บ้านลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเด็กนักเรียนทุกคนจะได้ไม่ลำบากและเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการที่จะเดินทางนั่งเรือเข้าออกหมู่บ้านทุกวัน ขณะเดียวกันก็ได้รับความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้จัดเจ้าหน้าที่ อปพร.เข้าไปดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างที่เข้าไปพักอาศัยอยู่ที่นี่

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon