คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

เปิดหลักฐาน "ล่าความจริง" กับข้อมูลที่ยังสวนทาง

นี่คือหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากฝั่งผู้บริหาร ศอ.บต. แต่ "ล่าความจริง" มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากข่าวที่เราได้รายงานมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดังนี้1.หนังสือชี้แจงฉบับนี้เป็นของข้าราชการระดับสูง 1 คนจาก 3 คนที่ถูกกล่าวหาในเอกสารร้องเรียน2.เอกสารร้องเรียนที่ถูกระบุว่าเป็น "บัตรสนเท่ห์" ไม่ระบุชื่อผู้ร้องและพยานนั้น จริงๆ แล้ว "ล่าความจริง" เคยนำเอกสารร้องเรียนมาเปิดเผยแล้ว นี่คือหนังสือร้องเรียน และเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนกลางจัดทำ ซึ่งมีการระบุชื่อพยานเป็นเจ้าหน้าที่หญิงใน ศอ.บต.อย่างชัดเจน แต่ทางรายการได้ปิดชื่อเอาไว้ทั้งฝ่ายพยานและผู้ถูกกล่าวหา 3.หนังสือร้องเรียนถูกส่งมาที่กรุงเทพฯ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่อง และได้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา จากนั้นนายกฯ ได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีการสั่งการด้วยวาจาจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหน่วยงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ต่อมามีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น โดยมีรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการ ขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเช่นกัน และได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า "ข้อกล่าวหามีมูลบางส่วน" จึงส่งเรื่องให้จังหวัดยะลาดำเนินการต่อนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ยังไม่ตรงกันระหว่างคำชี้แจงของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวหา กับหลักฐานที่ "ล่าความจริง" ได้รับมามีรายงานด้วยว่า ขณะนี้คณะทำงานในคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ คปต. ได้ติดต่อและขอให้พยานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หญิงใน ศอ.บต. เข้าให้ถ้อยคำเรียบร้อยแล้ว

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon